Tough Viking

Man kan göra mer än att hänga lampor i truss. Hyrljudet har sen tre år tillbaka det stora nöjet att designa samt leverera premiumhinder till Tough Viking i sverige, norge, finland och frankrike.

Tough Vikings hemsida